เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือจองโรงแรม
ตรวจสอบราคาตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ - จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
 

RC Robot

Zibits Mini R/C Robots

Welcome to the world of Zibits mini-r/c
robots! Combining R/C with 12 collectable miniature robot designs, Zibits
are getting ready to take the world by storm.

Rapid development in the robotics
industry has fueled Senario's growth in the category, making advanced tech
more attainable and cost effective. Possibilities are endless as we aim
to provide consumers with an array of robotic products that span across
multiple markets.
Looking for Zibits Mini R/C Robots Here the place to buy Zibits Mini R/C Robots online Visit our Store for Zibits Mini R/C Robots Low Price Guarantee Zibits Mini R/C Robots Special Discount When you are ready to purchase an item you will be transferred directly to amazon's secure checkout area.Enjoy shopping online for Zibits Mini R/C Robots,Thanks
Spex (Black/Green)Dex (White/Blue)Dinc (Orange/White)
Spex (Black/Green)
$14.68
Dex (White/Blue)
$14.68
Dinc (Orange/White)
$14.99
Tank (Silver)Gunk (Silver/Blue)Sproc (Black/Gold)
Tank (Silver)
$14.67
Gunk (Silver/Blue)
$14.68
Sproc (Black/Gold)
$14.99
Clunk (Copper/Orange)Shox (Blue/White)Gek (Green/Purple)
Clunk (Copper/Orange)
$14.11
Shox (Blue/White)
$14.67
Gek (Green/Purple)
$13.10

Zibits BioMetal Armor 2 Pack Spex and Shox Mini RC RobotsScrapz (Copper/Black)Zibits 2 Pack Gift Box (Asst Zibits 2 per Box)
Zibits BioMetal Armor 2 Pack Spex and Shox ...
$39.99
Scrapz (Copper/Black)
$7.99
Zibits 2 Pack Gift Box (Asst Zibits 2 per B...
$24.88
Alpha 7 (Gold)ZIBITS GIFT 2pk GUNK and Go-B r/c minisZibits Robot Accessory Pack - Z Rail
Alpha 7 (Gold)
$16.81
ZIBITS GIFT 2pk GUNK and Go-B r/c minis
$32.99
Zibits Robot Accessory Pack - Z Rail
$39.95


Looking for WowWee Roborover Here the place to buy WowWee Roborover online Visit our Store for WowWee Roborover Low Price Guarantee WowWee Roborover Special Discount When you are ready to purchase an item you will be transferred directly to amazon's secure checkout area.Enjoy shopping online for WowWee Roborover,Thanks
Showing results for "Roborover" in WowWee R/C Robots.
WowWee 8405 RoboroverWowWee 8405 Roborover
Buy new: $69.99
Usually ships in 24 hours
WowWee Mini Roborover Robot CompanionWowWee Mini Roborover Robot Companion
Buy new: $22.99
Usually ships in 24 hours
WowWee Robopet and Mini Robopet Combo Pack - 8101WowWee Robopet and Mini Robopet Combo Pack - 8101


Release Date: Fall 2009
Item Number: 8405
UPC: 771171184058
Serial Number: n/a
Packaging Size: n/a
Age Grading: 8+

PRODUCT SUMMARY

Roborover is an easy-to-use adventurous robot buddy, who is always ready to explore with you! A little shy at first, give him commands using the remote controller to help him become bolder! Play with him in the day — or at night when his headlight brightens the way!

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Remote controller:
 • Features "Follow Me" homing function
 • LED power indicator
Battery Requirements*:
 • 4 x "C" (Joebot)
 • 3 x "AAA" (remote controller)
 • *Batteries not included
Package Contents:
 • 1 x Roborover
 • 1 x Remote controller
 • 1 x User manual
Features:
 • Tread-based motion to roll over inclines*.
 • Easy-to-use remote controller.
 • Tilt waist
 • Poseable arms
 • Real working LED headlight
 • Multiple play modes including Explorer, Lookout, and Game modes.
 • Detects and obstacles
 • Light-up LED eyes and mouth.
 • Poseable arms and tilt Waist.
 • Demo Function.
 • Volume control.
 • Ages: 8+
 • *Up to 1 inch high.


Battery details
Battery requirements
Roborover requires 4 x “C” size alkaline batteries (not included). The remote
controller
requires 3 x “AAA” size batteries (not included).
Installing or changing batteries in Roborover
You will know when Roborover’s batteries are nearly depleted because he
will become less responsive to commands from the remote controller and his
movements will be slower. To change the batteries in Roborover, first
carefully lay him on his side. Do not balance him or place him near a table
edge.
Install the batteries as follows:
1. Open the battery
compartment on the
remote controller
using a Phillips
screwdriver (not
included) to remove
the screws on the
battery compartment
cover.

2. Insert the batteries
according to the
diagram. Ensure that
the positive and
negative polarities
match the illustrations
inside the battery
compartment.
3. Replace the battery compartment
cover and replace the screw using the
screwdriver. Do not over-tighten.

Installing or changing batteries in the remote controller
Open the battery compartment on the remote controller
1. using a Phillips screwdriver (not included) to remove the screw on the battery compartment cover.
2. Insert the batteries according to the diagram. Ensure that the positive and negative polarities match the illustrations inside the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover and replace the screw using the screwdriver. Do not over-tighten
Important battery information
• Use only fresh batteries of the required size and recommended type.
• Do not mix old and new batteries, different types of batteries [standard
(Carbon- zinc), Alkaline or rechargeable] or
rechargeable batteries of different capacities.
• Remove rechargeable batteries from the toy before recharging them.
• Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
• Respect the correct polarity, (+) and (-).
• Do not try to recharge non-rechargeable batteries.
• Do not dispose batteries in a fire.
• Replace all batteries of the same type/brand at the same time.
• The supply terminals are not to be short-circuited.
• Remove exhausted batteries from the toy.
• Batteries should be replaced by adults.
• Remove batteries if the toy is not going to be played with for some time.

Getting started
After you have inserted batteries you are ready to meet Roborover!

First place him upright, on a large smooth, flat surface, away from edges and obstacles.
Next, locate the power button on the base of his body on the right side,and then press it to turn him ON.
He will begin one of his many start-up routines as he introduces himself! He will rove around, speak and his face will be animated. If you want to stop him at any time, press any button on the remote controller.
Demo mode
Roborover has three demo routines to show his movements, animations and personality! He will also tell you more about his features and even joke with you.To access these functions, point the remote controller at Roborover and press the Demo button.
NOTE: Roborover moves around during any demo routine. Ensure his surrounding area is free from obstacles and edges.
Volume control
Roborover has three volume levels: high, medium or low. To change the volume,press and hold the Stop button for about two seconds. You will hear when his volume has lowered. If you continue to hold the Stop button the volume will set to low and then back to high.

Controlling Roborover
Roborover has tread-based wheels which let him move easily in any direction,turn,and even spin on the spot. Roborover also detects signals from the remote controller regardless of the direction he is facing.
Location
You can operate Roborover indoors but not outdoors. He is capable of driving over small obstacles, but be sure not to damage Roborover in trying to do so.
Driving control
As he drives around, Roborover can detect and avoid obstacles in his range.This is approximately 8-12” (20-30cm). He can only see obstacles that are directly in front of him, or behind him. He talks and makes comments as he goes!
To control his movements,you can use the direction pad on the remote controller. For example, press the left direction button, to move Roborover to his left.
To make him turn on the spot, use either the left or right direction buttons for either clockwise, or counter-clockwise turns.He can also drive over small obstacles no higher than a 10-15? gradient, or about 1 inch (2.5cm) high.Be careful that the obstacles do not unbalance him,or he might fall to one side.
Adjusting the trim
If Roborover does not drive forward straight, you can adjust the trim up to three stops, using the trim dial on the remote controller. If he drives to the left, move the dial to the right. If he drives to the right, move the dial to the left.

Fall detection
If Roborover falls forward about 45?, he will balance on his treads and continue moving and making comments, but you will need to set him back upright to play with him normally. If he falls forward all the way, you will need to set him back upright. To do so, simply pick him up and set him upright on his treads.
Object detection
By default, Roborover’s Object detection feature is enabled. If you want to be able to drive Roborover closer to small obstacles, you might want to turn Roborover’s Object detection off.To toggle Object detection off, quickly press the Forward direction button twice and hold. Roborover will make a comment to indicate whether or not he can “see”.When you release the Forward direction button, his object detection will be enabled.
NOTE: This feature does not have any effect in Demo or Game modes.
Seek function
Roborover is equipped with a Seek function, which allows him to follow you,or locate and move towards you. He can still detect and avoid obstacles in his path while seeking.To turn on the Seek function, press and hold the Seek button on the remote controller.Roborover will look for you, and make comments as he goes. If he strays away from you, continue to hold the Seek button as he scans the area to look for you.If you release the Seek button, Roborover thinks he has reached you, and will make another comment. Press the Seek button again if you want him to continue seeking you.
NOTE: Avoid using the Seek function in a cluttered area, as it will confuse Roborover and make it harder for him to detect the signal from the remote controller.Roborover’s IR sensors are based on reflection which means he can see highly reflective surfaces, such as white walls or mirrors more easily and from greater distances than matte or black surfaces.

Modes
Roborover has several different function modes and games.

Explore Mode
In Explore Mode, Roborover can explore around his environment without your commands; he can detect and avoid obstacles as he goes, and make comments.

To enter Explore Mode, press the Explore button on the remote controller.After approximately 3 minutes, he will exit Explore Mode and enter Standby Mode (refer to page 11 for details). To exit Explore Mode before this, press the Stop button on the remote controller.

Lookout Mode
In Lookout Mode, Roborover will scan his immediate environment in front of and behind him. He can then sound an alarm if he detects movement or a change to the environment.

NOTE: You cannot give Roborover drive commands while he is in Lookout Mode.

To activate Lookout Mode, do the following:
1. Press the Lookout button on the remote controller. Roborover will make a comment.
2. Press the Lookout button again.
3. When he first enters Lookout Mode he will perform a long range scan of his immediate environment in front of, and behind him. This is approximately 4-6 feet (1.2-1.8m) depending on the environment. If there are objects nearby he will perform a short range scan, this is approximately 12 inches (30cm).
4. When Roborover detects any movements or new objects, he will sound an alarm.
5. If Roborover detects something, he will remain in Lookout Mode. If he does not detect anything for about 10 minutes he will exit Lookout Mode and wait for a command. If you do not enter a command within 2 minutes, he will enter Standby Mode (refer to page 11 for details). To exit Lookout Mode before the 10 minutes is over, press the Stop button on the remote controller. When he exits Lookout Mode, he will tell you if he saw anything.

Standby Mode
Roborover is equipped with a Standby Mode. If you do not interact with him for about two minutes, he will make a comment and enter Standby Mode. To wake him,press any button on the remote controller.
Sleep Mode
If Roborover is left for a further 10 minutes (that is 12 minutes in total) he will enter Sleep Mode.To wake him, gently press his bumper located on the front, between the treads, or turn him off and then on again.

NOTE: If you are done playing with Roborover,remember to turn him off after he has entered Sleep Mode.
Games
Roborover has two driving-based games. Use the direction pad on the remote controller to drive him. If you do not interact with him for approximately two minutes,he will ask if you want to play again. If you do not respond, he will exit Game Mode.

To activate Game Mode, do the following:

1. Press the Game button on the remote controller.
2. Roborover will say the name of the games, pausing after each name. To select the game you want, press the Game button after he says the name.
3. He will explain the rules of the game to you, and then begin!
4. To stop the game, or exit Game Mode at any time, press Stop on the remote
controller.


Roborover has two driving-based games that he can play with you:

Tomb game
In Tomb game, Roborover will drive out a pattern on the ground and then ask you to
correctly repeat the pattern by controlling him using the direction pad on the remote
controller to win. If you do not correctly copy the pattern that he drives, Roborover
will drive into a “tomb wall”. If he hits the wall three times, the game is over.

Swamp game
Roborover will drive out a safe path through the “swamp” on the ground. He will then
ask you to drive him using the remote controller, in the same pattern. You need to run
through the swamp within a fixed amount of time to win. He will make comments as
he goes to tell you whether or not you are moving in the correct direction. If you drive
him too far away from his original pattern, he will “sink” in the swamp.

Roborover is equipped with lots of patterns to challenge you!

FAQs
Q. My Roborover is not responding to commands from the remote controller…
A. Make sure you point the remote controller directly at Roborover. Verify that
Roborover’s arms are not positioned in front of the IR sensors. If there is still no
response, try changing the 3 x “AAA” size alkaline batteries in the remote controller.

Q. My Roborover has trouble performing turns and is moving slowly…
A. Make sure there are neither dirt nor fibers trapped around the treads. If there
is, remove carefully with adult supervision, if required. If he still moves slowly, try
replacing the 4 x “C” size alkaline batteries in Roborover.

Q. My Roborover cannot avoid obstacles...
A. Try resetting Roborover by turning him OFF for a few seconds and then ON again.
Roborover’s IR sensors are based reflection. He can see highly reflective surfaces, such
as white walls or mirrors more easily and from greater distances than matte or black
surfaces.


Further information
To learn more about your Roborover or to see the full range of WowWee products, go to
www.wowwee.com

Register your Roborover at www.wowwee.com/register

If you have any questions that are not answered in this user manual, refer to

www.wowwee.com/support

Important safety information
Take note of the following when playing with Roborover:

• Do not immerse Roborover or any parts of him in water or any other form of liquid.
• Do not drop, throw, or kick Roborover as this might damage his mechanical functions.
• If he becomes dirty, you can clean his surface using a clean cloth slightly dampened with warm water.
• Do not jam anything between the treads.
• Do not use Roborover to transport toys or other items.
• Do not tie anything to Roborover or use him as a pulley.
• To prevent injury, keep hair and fingers away from moving joints and treads.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of
the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna
• Increase the separation between the equipment and receiver
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
• Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help
WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user’s authority to operate the equipment.
The equipment that you have purchased has required the extraction and use of natural
resources for its manufacturing. It may contain substances that are hazardous to health and the
environment. In order to prevent the release of these substances into the environment and to
reduce the pressure on natural resources, we encourage you to use appropriate return systems.
These systems will ensure that most of the materials in your equipment are properly reused or
recycled at the end of its operational life. The crossed-bin symbol invites to use these systems. For
further information on collection, reuse and recycling systems, please contact your regional waste
management administration.
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard this product, please contact your local authorities
or dealer and ask for the correct method of disposal.


Warranty
WowWee 90-Day Limited Warranty
WowWee’s warranty obligations for this Roborover (this “Product”) are limited to the terms set forth below.
WowWee Group Limited (“WowWee”) warrants to the original end-user purchaser that this Product will be free
from defects in materials and workmanship under normal use for a period of 90 days from the date of retail
purchase (the “Warranty Period”). This warranty is extended only to the original end-user purchaser of a new
product that was not sold “as is”.
If a defect arises:
(1) you may within 30 days from the date of retail purchase (or such other period specified by the return
policies of the place of purchase)return this Product to the place of purchase, together with the original proof
of purchase and either the original box or the UPC code label from the box, and this Product will be replaced or,
in the event that a replacement for this Product is not available at the place of purchase, either a refund of the
purchase price for this Product or a store credit of equivalent retail value will be provided; or
(2) you may after the day that is 30 days from the date of retail purchase (or such other period specified by the
return policies of the place of purchase) and within the Warranty Period contact WowWee Customer Support to
arrange for the replacement of this Product. In the event that a replacement for this Product is not available this
Product will be replaced by WzowWee with a product of equivalent or greater retail value.
A purchase receipt or other proof of the date of retail purchase is required in order to claim the benefit of this
warranty.
If this Product is replaced, the replacement product becomes your property and the replaced Product becomes
WowWee’s property. If the place of purchase refunds the purchase price of this Product or issues a store credit
of equivalent retail value, this Product must be returned to the place of purchase and becomes WowWee’s
property.
EXCLUSIONS AND LIMITATIONS
This warranty covers the normal and intended use of this Product. This warranty does not apply: (a) to damage
caused by accident, abuse, unreasonable use, improper handling and care or other external causes not arising
out of defects in materials or workmanship; (b) to damage caused by service performed by anyone who is not
an authorized representative of WowWee; (c) to any hardware, software or other add-on components installed
by the end-user; (d) if this Product has been disassembled or modified in any way; (e) to cosmetic damage,
including but not limited to scratches, dents or broken plastic, or normal wear and tear.
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MIGHT ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT
VARY FROM STATE TO STATE. WOWWEE’S RESPONSIBITLITY FOR PRODUCT DEFECTS IS LIMITED TO THE
REPLACEMENT OF THIS PRODUCT OR THE REFUND OF THE PURCHASE PRICE FOR THIS PRODUCT. ALL EXPRESS
AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN TIME TO THE TERM OF THIS
LIMITED WARRANTY. NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE EXPIRATION
OF THE LIMITED WARRANTY PERIOD. If any term of this warranty is held to be illegal or unenforceable, the
legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.
EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, WOWWEE IS NOT
RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES HOWSOEVER CAUSED
RESULTING FROM BREACH OF WARRANTY OR CONDITION OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE. THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH
OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT
ACTS AND/OR OMISSIONS.
SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THESE LIMITATIONS MIGHT
NOT APPLY TO YOU.
Valid only in U.S.A.

Looking for WowWee Mini Robos Here the place to buy WowWee Mini Robos online Visit our Store for WowWee Mini Robos Low Price Guarantee WowWee Mini Robos Special Discount When you are ready to purchase an item you will be transferred directly to amazon's secure checkout area.Enjoy shopping online for WowWee Mini Robos,Thanks

Showing results for "mini robos" in WowWee R/C Robots.
WowWee WowWee Mini Roborover Robot CompanionWowWee Mini Roborover Robot Companion
Buy new: $22.99
Usually ships in 24 hours
WowWee Mini Tri-botWowWee Mini Tri-bot
Buy new: $18.95
Usually ships in 24 hours
Mini RobosapienWowWee Mini Robosapien
Buy new: $23.84
Usually ships in 1-2 business days
WowWee Mini Robosapien V2WowWee Mini Robosapien V2
Buy new: $84.99
Usually ships in 1-2 business days
WowWee Mini RoboraptorWowWee Mini Roboraptor
Buy new: $21.94
Usually ships in 1-2 business days
WowWee Mini Robopanda 7.5"WowWee Mini Robopanda 7.5"
Buy new: $11.79
Usually ships in 1-2 business days
WowWee Mini Roboquad 5.5"WowWee Mini Roboquad 5.5"
Buy new: $12.99
Usually ships in 24 hours
WowWee Mini Wrex the DawgWowWee Mini Wrex the Dawg
Buy new: $8.50
Usually ships in 1-2 business days
WowWee Mini RobopetWowWee Mini Robopet
Buy new: $14.95
Usually ships in 1-2 business days
WowWee Mini RoboreptileWowWee Mini Roboreptile
Buy new: $24.99
Usually ships in 24 hours
WowWee Mini Femisapien Humanoid Robot - 8002WowWee Mini Femisapien Humanoid Robot - 8002
Buy new: $17.99
Usually ships in 24 hours
Mini Robosapien (Silver, Blue or Gold)WowWee Mini Robosapien (Silver, Blue or Gold)
Buy new: $44.99

Usually ships in 1-2 business days
WowWee Nano Minis Roboquad & Tri-BotWowWee Nano Minis Roboquad & Tri-Bot
Buy new: $21.29

Usually ships in 24 hours
WowWee Robotics Nano Minis Poseable FigurinesWowWee Robotics Nano Minis Poseable Figurines
Buy new: $16.99

Usually ships in 24 hours
WowWee Mini RoboquadWowWee Mini Roboquad From Unknown
Buy new: $24.99

Usually ships in 1-2 business days
Nano Minis Roboraptor & Robosapien by Wowwee RoboticsWowWee Nano Minis Roboraptor & Robosapien by Wowwee Robotics
Buy new: $19.99

Usually ships in 24 hours
Robosapien Mini Robo ThrowWowWee Robosapien Mini Robo Throw
Buy new: $14.88

Usually ships in 1-2 business days

Looking for RC Robot Here the place to buy RC Robot online Visit our Store for RC Robot Low Price Guarantee RC Robot Special Discount When you are ready to purchase an item you will be transferred directly to amazon's secure checkout area.Enjoy shopping online for RC Robot,Thanks
WowWee Robosapien Humanoid Toy Robot with Remote ControlWowWee Tribot Talking CompanionMR ROBOT REMOTE DISC SHOOTING ROBOT
WowWee Robosapien Humanoid Toy Robot with R...
$134.50
WowWee Tribot Talking Companion
$56.99
MR ROBOT REMOTE DISC SHOOTING ROBOT
$41.70
WowWee 8405 RoboroverWALL-E WALL-E U CommandErector Spykee Micro Cell
WowWee 8405 Roborover
$69.99
WALL-E WALL-E U Command
$49.95
Erector Spykee Micro Cell
$24.85
Iron Man Walking Rc RobotRadio Remote Controlled RC Dancing Robot w/ R/C Missle Disc LauncherErector Spykee - Micro Robot
Iron Man Walking Rc Robot
$40.58
Radio Remote Controlled RC Dancing Robot w/...
$44.95
Erector Spykee - Micro Robot
$24.99
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...  Next > >
ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, ชั้น 2+ และ 3+, ชั้น 3

ทางเลือกใหม่ของการทำประกันภัย SILKSPAN เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543 ภายใต้การการกำกับดูแลของ บริษัทฯ เน้นการให้คำปรึกษาที่เป็นกลางและยึดประโยชน์ สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 1,000,000 รายตั้งแต่ปี 2543

ให้คุณมากกว่า คลิกดูรายละเอียด


ให้คุณมากกว่า
รวดเร็ว
รวดเร็วคำนวณเปรียบเทียบเบี้ยกว่า
20 บริษัทประกันใน 30 วินาที
คุ้มค่ากว่า
คุ้มค่ากว่าฟรี บริการช่วยรถฉุกเฉิน
24 ชม. ,รถใช้ระหว่างซ่อม/ค่าเดินทาง
ประหยัดกว่า
ประหยัดกว่าผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิต
นานสูงสุด 10 เดือน
สะดวก
สะดวกสั่งซื้อออนไลน์ในราคาพิเศษสุด*
พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล**
มั่นใจ
มั่นใจรับประกันคืนเงิน 100%
หากเจอที่อื่นถูกกว่า
Email Alert
Email Alertแจ้งเตือน ต่ออายุประกันรถ
พ.ร.บ. - ต่อทะเบียนล่วงหน้า ฟรี
*บางกรมธรรม์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ **ชำระสดลด 5% หรือผ่อน 0% นาน 10 เดือน ***เฉพาะประกันประเภท 5


pathumthani2go in association with agoda.com
AGODA ® is a registered trademark of AGIP LLC, used under license by Agoda Company Pte. Ltd.
Agoda is part of priceline(NASDAQ:PCLN)
Copyright © 2010 All Rights Reserved
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -