เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือจองโรงแรม
ตรวจสอบราคาตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ - จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
 

ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจุดกำเนิดมาจากการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารขึ้นมาเพื่อรองรับเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักนักกีฬา จำนวน 5,000 ยูนิต สนามกีฬา อาคารสระว่ายน้ำอาคารยิมเนเซียม ทั้งหมด 7 อาคาร ซึ่งปัจจุบันได้ทำการปรับปรุง เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น อาคารยิมเนเซียม 3 ได้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ศูนย์บริการการกีฬา เป็นหน่วยงานที่แยกส่วนของการกีฬาออกจากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน เนื่องจากมีสภาพในการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งในส่วนของศูนย์บริการการกีฬานั้น มีพันธกิจหลัก คือการจัดให้มีกิจกรรมด้านการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างหลากหลายและทั่วถึงรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไปสามารถใช้สนามกีฬาได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับการกีฬาของประเทศในทุกๆ ด้านศูนย์บริการการกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสนามกีฬาหลัก ศูนย์กีฬาทางน้ำ สนามเทนนิส อาคารยิมเนเซียม 3 หลัง รวมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ภายในศูนย์กีฬาแห่งนี้ต้องการให้บริการทางด้านกีฬาที่ครบถ้วนมากที่สุด ในเรื่องของกีฬาและสุขภาพ เปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไป


แผนที่ศูนย์บริการการกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง


คลิ๊กที่ (มุมซ้ายด้านบนของแผนที่) เพื่อขยายแผนที่image มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2553
ณ บริเวณศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (ยิมเนเซียม 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมร่วมรณรงค์การใช้กระทงที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ

รองศาสตราจารย์สำราญ มั่นทัพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2553 โดยเผยว่า งานลอยกระทงในปีนี้จะเน้นสานต่อการสืบสานการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยเน้นโยบายรณรงค์ ให้ใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ และเน้นกระทงที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ซึ่งได้จัดให้มีร้านจำหน่ายกระทง ทำจากวัสดุธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงและสำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดให้มีการประกวดสุภาพบุรุษชุดไทยขึ้นเป็นปีแรกซึ่งจะเป็นการเปิด โอกาส ให้สุภาพบุรุษเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงออก ถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมบนเวทีและมหรสพหลากหลาย การแสดงของนักศึกษาจากชุมนุม ชมรมต่างๆ อาทิ การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง “ทานตะวัน” และ TU Band การแสดงชุดพิเศษจากทีม Higher Level รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร สวนสนุก การละเล่นต่างๆ เช่น ชิงช้าสวรรค์ มอเตอร์ไซค์ไต่ถังและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 02-564-4440 -79 ต่อ 1117 – 8


วันศุกร์ 19 พย. 53  
17.00-21.00 - การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารเครื่องดื่ม
- สวนสนุกและการละเล่นต่างๆ เช่น ชิงช้าสวรรค์ มอเตอร์ไซค์ไต่ถัง ยิงปืน ปาเป้า ฯลฯ
   
วันเสาร์ 20 พย. 53  
17.00-24.00 - การออกร้านจำหน่ายกระทง จำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สวนสนุก การละเล่นชิงช้าสวรรค์ มอเตอร์ไซค์ไต่ถัง ร้านเกมส์ ยิงปืน ปาเป้า ร้านสอยดาว
17.00-18.00 - การแสดงของชุมนุมโฟล์คซอง
18.00-19.00 - การแสดงของวงดนตรี ลูกทุ่ง “ทานตะวัน”
19.00-20.00 - การประกวดหนูน้อยนพมาศ (รอบแรก)
20.00-20.15 - การแสดงของคณะศิลปกรรมศาสตร์
20.15-21.15 - การประกวดหนูน้อยนพมาศ (รอบสอง) แสดงความสามารถ 10 คน และตอบคำถาม มอบรางวัลขวัญใจผู้ชม หนูน้อยรักษ์ความเป็นไทย
21.15-21.30 - การแสดงพิเศษจากทีม Higher Level
21.30-22.00 - ประกาศผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ
22.00-23.00 - การแสดงของ TU Band
ปิดงาน
   
วันอาทิตย์ 21 พย. 53  
17.00-24.00 - การออกร้านจำหน่ายกระทง จำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สวนสนุก การละเล่นชิงช้าสวรรค์ มอเตอร์ไซค์ไต่ถัง ร้านเกมส์ ยิงปืน ปาเป้า ร้านสอยดาว
17.00-19.00 - การประกวดกระทงประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
17.30-18.30 - การแสดงของชมรมนักศึกษาอีสาน
18.30-19.00 - เริ่มขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ
18.30-19.00 - เริ่มการประกวดสุภาพบุรุษชุดไทย
19.00-19.15 - ประกาศผลรางวัลประกวดกระทง
19.15-19.30 - ประกาศผลและมอบรางวัลสุภาพบุรุษชุดไทย
19.30-20.30 - ประกวดนางนพมาศ (รอบแรก)
20.30-20.45 - การแสดงของชมรมชาวเหนือ
20.45-21.45 - การประกวดนางนพมาศ (รอบสอง) มอบรางวัลขวัญใจผู้ชมและรางวัลรักษ์ความเป็นไทย การแสดงความสามารถและตอบคำถาม
21.45-22.00 - การแสดงของชมรมโดมทักษิณ
22.00-23.00 - มอบรางวัลผู้ได้รับตำแหน่งนางนพมาศ ประจำปี 2553
ปิดงาน
ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, ชั้น 2+ และ 3+, ชั้น 3

ทางเลือกใหม่ของการทำประกันภัย SILKSPAN เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543 ภายใต้การการกำกับดูแลของ บริษัทฯ เน้นการให้คำปรึกษาที่เป็นกลางและยึดประโยชน์ สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 1,000,000 รายตั้งแต่ปี 2543

ให้คุณมากกว่า คลิกดูรายละเอียด


ให้คุณมากกว่า
รวดเร็ว
รวดเร็วคำนวณเปรียบเทียบเบี้ยกว่า
20 บริษัทประกันใน 30 วินาที
คุ้มค่ากว่า
คุ้มค่ากว่าฟรี บริการช่วยรถฉุกเฉิน
24 ชม. ,รถใช้ระหว่างซ่อม/ค่าเดินทาง
ประหยัดกว่า
ประหยัดกว่าผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิต
นานสูงสุด 10 เดือน
สะดวก
สะดวกสั่งซื้อออนไลน์ในราคาพิเศษสุด*
พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล**
มั่นใจ
มั่นใจรับประกันคืนเงิน 100%
หากเจอที่อื่นถูกกว่า
Email Alert
Email Alertแจ้งเตือน ต่ออายุประกันรถ
พ.ร.บ. - ต่อทะเบียนล่วงหน้า ฟรี
*บางกรมธรรม์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ **ชำระสดลด 5% หรือผ่อน 0% นาน 10 เดือน ***เฉพาะประกันประเภท 5


pathumthani2go in association with agoda.com
AGODA ® is a registered trademark of AGIP LLC, used under license by Agoda Company Pte. Ltd.
Agoda is part of priceline(NASDAQ:PCLN)
Copyright © 2010 All Rights Reserved
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -