เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือจองโรงแรม
ตรวจสอบราคาตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ - จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
 

แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ (NATIONAL GEOLOGICAL MUSEUM MAP)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ NATIONAL GEOLOGICAL MUSEUM
เวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 เริ่มเก็บค่าบริการเข้าชม ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2555 มีรายละเอียดดังนี้ (งดเก็บค่าเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557) ต้องการให้นำชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี โทร 02-9027661 ในเวลาราชการ และโทร 02-9027681 ในวันหยุดราชการ E-mail : ngm.dmr3@dmr.go.th

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการแบ่งเป็นชั้นๆดังนี้
นิทรรศการภายนอกอาคาร นิทรรศการกลางแจ้ง
- จัดสวนหิน (ตามเวลาทางธรณีวิทยา) ได้แก่ หินประจำยุคต่าง ๆ ตั้งแต่เก่าแก่กว่า 500 ล้านปีขึ้นมา จนถึงยุคที่เพิ่งล่วงไป (Recent)
- น้ำตก น้ำพุ และจัดภูมิทัศน์
- อุทยานไดโนเสาร์ (จำลอง) และจำลองพืชโบราณ

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 1
1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประวัติ กรมทรัพยากรธรณี
2. ห้องนิทรรศการถาวร 1 ธรณีวิทยาทั่วไป
- ธรณีวิทยาคืออะไร กำเนิดโลก ส่วนประกอบโลก หินต่าง ๆ วัฎจักรของหิน
- วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างทางธรณีวิทยา กระบวนการทางธรณีวิทยา - การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก การสำรวจธรณีวิทยาแบบต่าง ธรณีวิทยาของประเทศไทย

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 2
ห้องนิทรรศการ 2 ธรณีวิทยาประเทศไทย - Precambrian – Recent หินยุคต่าง ๆ Model สถานที่ของหินยุคต่าง ๆ ซากดึกดำบรรพ์ของยุคต่าง ๆ
ภาพดูราแทนแสดงสภาพแวดล้อมยุคต่าง ๆ

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 3
1.ห้องนิทรรศการ 3 ทรัพยากรธรณี
- กำเนิดแร่ การตรวจวิจัยแร่ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางแสง ของแร่ การจำแนกชนิดของแร่
การทำเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์แร่
2.ห้องนิทรรศการ 5 ธรณีวิทยาประยุกต์
- การใช้ประโยชน์ข้อมูลและความรู้ธรณีวิทยา เขื่อน ถนน การก่อสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ทำเรือ สนามบิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะ
- ธรณีวิทยาพิบัติภัย แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม
- การวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 4
ห้องนิทรรศการ 4 ธรณีวิทยาประยุกต์
- เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำบาดาล
- การสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม
- ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
- พลังงานทางเลือก
- ถ่านหิน
- การรักษาสภาพแวดล้อมจากท่อขนส่งเชื้อเพลิง
- น้ำบาดาลและการใช้ประโยชน์

สวนดึกดำบรรพ์
- แสดงพื้นที่สภาพแวดล้อมของยุคต่าง ๆ ในลักษณะสวนดึกดำบรรพ์จำลองโลกดึกดำบรรพ์
- ไดโนเสาร์จำลองของประเทศไทย สัดส่วนต้นไม้จำลองสภาพแวดล้อมมหายุคต่างๆ
 
แผนที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ คลองห้า
แผนที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ คลองห้า ปทุมธานี
 
ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, ชั้น 2+ และ 3+, ชั้น 3

ทางเลือกใหม่ของการทำประกันภัย SILKSPAN เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543 ภายใต้การการกำกับดูแลของ บริษัทฯ เน้นการให้คำปรึกษาที่เป็นกลางและยึดประโยชน์ สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 1,000,000 รายตั้งแต่ปี 2543

ให้คุณมากกว่า คลิกดูรายละเอียด


ให้คุณมากกว่า
รวดเร็ว
รวดเร็วคำนวณเปรียบเทียบเบี้ยกว่า
20 บริษัทประกันใน 30 วินาที
คุ้มค่ากว่า
คุ้มค่ากว่าฟรี บริการช่วยรถฉุกเฉิน
24 ชม. ,รถใช้ระหว่างซ่อม/ค่าเดินทาง
ประหยัดกว่า
ประหยัดกว่าผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิต
นานสูงสุด 10 เดือน
สะดวก
สะดวกสั่งซื้อออนไลน์ในราคาพิเศษสุด*
พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล**
มั่นใจ
มั่นใจรับประกันคืนเงิน 100%
หากเจอที่อื่นถูกกว่า
Email Alert
Email Alertแจ้งเตือน ต่ออายุประกันรถ
พ.ร.บ. - ต่อทะเบียนล่วงหน้า ฟรี
*บางกรมธรรม์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ **ชำระสดลด 5% หรือผ่อน 0% นาน 10 เดือน ***เฉพาะประกันประเภท 5


pathumthani2go in association with agoda.com
AGODA ® is a registered trademark of AGIP LLC, used under license by Agoda Company Pte. Ltd.
Agoda is part of priceline(NASDAQ:PCLN)
Copyright © 2010 All Rights Reserved
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -