เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือจองโรงแรม
ตรวจสอบราคาตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ - จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
 

พิพิธภัณฑ์บัว..ตามพระราชดำริ มทร.ธัญบุรีรวม 150 สายพันธุ์

พิพิธภัณฑ์บัว..ตามพระราชดำริ มทร.ธัญบุรีรวม 150 สายพันธุ์



พิพิธภัณฑ์บัว ตามพระราชดำริ ที่จ.ปทุมธานี ปัจจุบันมีพันธุ์บัวมากกว่า 150 สายพันธุ์ มีทั้งพันธุ์บัวไทยและต่างประเทศสนใจก็ไปเที่ยวชมศึกษาได้ที่คลองหก ...
ถิ่นบัวงาม เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม คำขวัญ...จังหวัดปทุมธานี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์บัว ขึ้น ในปี พ.ศ.2546 พร้อมกับเข้าร่วม...โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



จากนั้นได้...สำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัว ปลูกรักษา ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์ จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ พัฒนาสายพันธุ์บัว และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยเริ่มดำเนินการรวบรวมพันธุ์บัวจาก 40 สายพันธุ์ จวบจนปัจจุบันมีพันธุ์บัวมากกว่า 150 สายพันธุ์ ภายในพื้นที่ 18 ไร่ ที่ปลูกไว้ในสระ คูน้ำ และในอ่างบัว สายพันธุ์บัวที่รวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ แบ่งตามพฤกษศาสตร์ ได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มบัวปทุมชาติหรือกลุ่มบัวหลวง ซึ่งบัวในกลุ่มนี้จะมีลักษณะดอกแหลม ใบจะมีสีเขียวอมเทา ใบค่อนข้างกลมคล้ายจานก้านดอกก้านใบจะแข็งและเป็นพันธุ์พื้นเมืองแถบเอเชีย



กลุ่มบัวอุบลชาติหรือกลุ่มบัวสาย ซึ่งบัวสายนี้จะมีลักษณะก้านอ่อน โดยจะโดดเด่นในส่วนของดอก การซ่อนของกลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีสีสันหลากหลายสี มีกลิ่นหอมกลุ่มบัวใบแปลกและใบใหญ่ คือ บัววิกตอเรีย หรือบัวกระด้ง จุดเด่นของบัวสายพันธุ์นี้จะอยู่ที่ใบ เพราะว่าใบบัววิกตอเรียมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 เมตร เด็กที่มีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม สามารถเข้าไปนั่งได้อย่างสบายๆ...!!!
สิ่งที่น่าประทับใจของพิพิธภัณฑ์บัวแห่งนี้ คือ เป็นแหล่งเดียวที่มี บัวจงกลนี ซึ่งเป็นบัวที่หาดูได้ยาก เพราะเป็นต้นกำเนิดและมีการกล่าวขานถึง ตั้งแต่ สมัยสุโขทัย มีการบันทึกใน ไตรภูมิพระร่วง และได้รับประกาศในเอกสารสมาคมบัวเมื่อปีพ.ศ. 2544 ว่าเป็น บัวที่มีอยู่ในประเทศไทยแห่งเดียวในโลก



นอกจากสายพันธุ์บัวไทยแล้ว ยังมีบัวสายพันธุ์ต่างประเทศอีกมากมาย เช่น บัวเจนเนอร์รัล เปอร์ซิ่ง ถิ่นกำเนิดอยู่ที่สหรัฐอเมริกา บัวขาวอียิปต์ ถิ่นกำเนิดอยู่ที่อียิปต์ เขตร้อนของเอเชีย บัวนิมเฟียเม็กซิกาน่า ซึ่งถือว่าเป็นบัวพันธุ์ พื้นเมืองของเม็กซิโก บัวคอมานเซ่ ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ฝรั่งเศส...และ บัวมังคลอุบล เป็นบัวลูก ผสมระหว่าง N.Mexicana กับ PerryS Fire Opal ซึ่งเป็นบัวฝรั่งลูกผสมต้นแรกของประเทศไทยที่ชนะการประกวดบัวโลก ครั้งที่ 19 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ได้รับรางวัล Best New Hardy Waterlily2004
พิพิธภัณฑ์บัว นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัว เพื่อทำการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆจากบัวแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งปัจจุบันมีการบูรณาการมาใช้กับการเรียนการสอนในหลายคณะวิชาของมหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเอกชนและส่วนราชการต่างๆของจังหวัดปทุมธานี อาทิ...



...โครงการพารู้พาเที่ยวเกี่ยวกับเมืองปทุม โครงการนักพฤกษศาสตร์จิ๋ว โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์จากบัวหลวง โครงการปลูกบัวหลวงของจังหวัดปทุมธานี และ โครงการท่องโลกการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจอยากแวะไปชม พิพิธภัณฑ์บัว ได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี หรือกริ๊งกร๊างไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่ 0-2549-3043, 08-9692-9808 หรือคลิกwww.rmutt.ac.th
เอื้อเฟื้อข้อมูล โดย www.thairath.co.th
ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, ชั้น 2+ และ 3+, ชั้น 3

ทางเลือกใหม่ของการทำประกันภัย SILKSPAN เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543 ภายใต้การการกำกับดูแลของ บริษัทฯ เน้นการให้คำปรึกษาที่เป็นกลางและยึดประโยชน์ สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 1,000,000 รายตั้งแต่ปี 2543

ให้คุณมากกว่า คลิกดูรายละเอียด


ให้คุณมากกว่า
รวดเร็ว
รวดเร็วคำนวณเปรียบเทียบเบี้ยกว่า
20 บริษัทประกันใน 30 วินาที
คุ้มค่ากว่า
คุ้มค่ากว่าฟรี บริการช่วยรถฉุกเฉิน
24 ชม. ,รถใช้ระหว่างซ่อม/ค่าเดินทาง
ประหยัดกว่า
ประหยัดกว่าผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิต
นานสูงสุด 10 เดือน
สะดวก
สะดวกสั่งซื้อออนไลน์ในราคาพิเศษสุด*
พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล**
มั่นใจ
มั่นใจรับประกันคืนเงิน 100%
หากเจอที่อื่นถูกกว่า
Email Alert
Email Alertแจ้งเตือน ต่ออายุประกันรถ
พ.ร.บ. - ต่อทะเบียนล่วงหน้า ฟรี
*บางกรมธรรม์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ **ชำระสดลด 5% หรือผ่อน 0% นาน 10 เดือน ***เฉพาะประกันประเภท 5


pathumthani2go in association with agoda.com
AGODA ® is a registered trademark of AGIP LLC, used under license by Agoda Company Pte. Ltd.
Agoda is part of priceline(NASDAQ:PCLN)
Copyright © 2010 All Rights Reserved
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -