เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือจองโรงแรม
ตรวจสอบราคาตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ - จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
 

รายชื่อ-ที่อยู่-วัดในจังหวัดปทุมธานี

รายชื่อ-ที่อยู่-วัดใน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
1. วัดโคก ม. 4 ตำบลบางปรอก เมือง ปทุมธานี 12000
2. วัดฉาง ม. 6 บ้านฉาง ตำบลบางปรอก เมือง ปทุมธานี 12000
3. วัดบางโพธิ์ใน ม. บ้านบางโพธิ์ ตำบลบางปรอก เมือง ปทุมธานี 12000
4. วัดโสภาราม ม. ถนนโสภา ตำบลบางปรอก เมือง ปทุมธานี 12000
5. วัดหงษ์ปทุมาวาส ม. บ้านคลองบางปรอก ตำบลบางปรอก เมือง ปทุมธานี 12000
6. วัดดาวดึงษ์ ม. 5 บ้านดงทองหลาง ตำบลบ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี 12000
7. วัดเทียนถวาย ม.2 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี 12000
8. วัดโบสถ์ ม. 5 บ้านโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000
9. วัดมะขาม ม. 3 ตำบลบ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000
10. วัดศาลเจ้า ม. 3 บ้านคลองเชียงราก ตำบลบ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000
11. วัดโพธิ์เลื่อน ม. 1 ตำบลบ้านกระแชง เมือง ปทุมธานี 12000
12. วัดสำแล ม. 2 บ้านกระแชง ตำบลบ้านกระแชง เมือง ปทุมธานี 12000
13. วัดชินวราราม ม. 2 ตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 12000
14. วัดตลาดใต้ ม. 3 บ้านตลาด ตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 12000
15. วัดตลาดเหนือ ม. 3 บ้านตลาดเหนือ ตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 12000
16. วัดบางนางบุญ ม. 4 บางนางบุญ ตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 12000
17. วัดป่ากลางทุ่ง ม. 2 บ้านบางขะแยง ตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 12000
18. วัดเกาะเกรียง ม. 5 บ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี 12000
19. วัดบางคูวัดกลาง ม. 4 บ้านตีนเลน ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี 12000
20. วัดบางคูวัดนอก ม. 7 บ้านบางคูวัดนอก ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี 12000
21. วัดบางคูวัดใน ม. 7 บ้านใน ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี 12000
22. วัดบางตะไนย์ ม. 6 บ้านบางตะไนย์ ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี 12000
23. วัดบางหลวง ม. 2 บ้านบางหลวง ตำบลบางหลวง เมือง ปทุมธานี 12000
24. วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ม. 6 บ้านคลองโพธิ์ใต้ ตำบลบางหลวง เมือง ปทุมธานี 12000
25. วัดน้ำวน ม. 6 ตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี 12000
26. วัดบางเดื่อ ม.4 บ้านบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี 12000
27. วัดไพร่ฟ้า ม. 2 บ้านคลองบางโพธิ์ใต้ ตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี 12000
28. วัดหนองปรง ม. 3 บ้านหนองปรง ตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี 12000
29. วัดดาวเรือง ม. 6 บ้านบางพูด ตำบลบางพูด เมือง ปทุมธานี 12000
30. วัดเวฬุวัน ม. 1 คลองเปรมประชากร ตำบลบางพูด เมือง ปทุมธานี 12000
31. วัดบางพูน ม. 4 บ้านบางพูน ตำบลบางพูน เมือง ปทุมธานี 12000
32. วัดเปรมประชา ม. 2 บ้านคลองเปรม ตำบลบางพูน เมือง ปทุมธานี 12000
33. วัดเกริน ม. 1 บ้านเกริน ตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี 12000
34. วัดบางกะดี ม. 4 บ้านบางกะดี ตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี 12000
35. วัดบางกุฎีทอง ม. 2 บ้านบางกะดี ตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี 12000
36. วัดสังลาน ม. 3 บ้านกองซอง ตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี 12000
37. วัดบุญบางสิงห์ ม.8 บางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี 12000
38. วัดเสด็จ ม. 5 บ้านคลองกระแชง ตำบลสวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี 12000
39. วัดนาวง ม. 1 บ้านคลองบ้านใหม่ ตำบลหลักหก เมือง ปทุมธานี 12000
40. วัดรังสิต ม. 7 บ้านคลองเปรม ตำบลหลักหก เมือง ปทุมธานี 12000

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1. วัดคุณหญิงส้มจีน ม.14 บ้านคลองหนึ่ง ตำบลคลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
2. วัดบางขัน ม. 8 บ้านบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
3. วัดพืชนิมิต ม. 20 บ้านคลองหนึ่ง ตำบลคลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
4. วัดกล้าชอุ่ม ม. 4 บ้านคลองสอง ตำบลคลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
5. วัดคลองสอง ม. 10 บ้านคลองสอง ตำบลคลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
6. วัดกลางคลองสาม ม. 9 บ้านคลองสาม ตำบลคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
7. วัดเกิดการอุดม ม. 5 ตำบลคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
8. วัดพระธรรมกาย ม. 7 บ้านคลองสาม ตำบลคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
9. วัดตะวันเรือง ม. 11 ตำบลคลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
10. วัดเพิ่มทาน ม. 4 ตำบลคลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
11. วัดมงคลพุการาม ม. 14 ตำบลคลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
12. วัดสว่างภพ ม. 16 ตำบลคลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
13. วัดศิริจันทาราม ม. 13 บ้านคลองห้า ตำบลคลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120
14. วัดแสวงสามัคคีธรรม ม. 2 คลองระบายน้ำที่ 5 ตำบลคลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120
15. วัดหัตถสารเกษตร ม. 8 บ้านคลองห้า ตำบลคลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120
16. วัดปัญญานันทาราม ม.10 ตำบลคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 12120
17. วัดผลาหาร ม. 9 ถนนริมคลองหกฝั่งตะวันตก ตำบลคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 12120
18. วัดมูลเหล็ก ม. 14 บ้านคลองหก ตำบลคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 12120
19. วัดหว่านบุญ ม. 3 ตำบลคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 12120
20. วัดอู่ข้าว ม.8 บ้านคลองเจ็ด ตำบลคลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 12120

รายชื่อ-ที่อยู่-วัดใน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
1. วัดคลองหนึ่ง ม. 3 บ้านคลองหนึ่ง ตำบลประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
2. วัดแสงสรรค์ ม. 6 บ้านคลองสอง ตำบลประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
3. วัดเขียนเขต ม. 2 บ้านคลองสาม ตำบลบึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
4. วัดมูลจินดาราม ม. 3 คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลบึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
5. วัดนาบุญ ม. 3 คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลรังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
6. วัดอัยยิการาม ม. 4 ถนนชูชาติ ตำบลลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
7. วัดขุมแก้ว ม. 4 ตำบลบึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
8. วัดพิชิตปิตยาราม ม. 4 บ้านคลองสิบสาม ถนนชูชาติกำพู ตำบลบึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
9. วัดสระบัว ม. 1 บ้านคลองสิบเอ็ด ตำบลบึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

รายชื่อ-ที่อยู่-วัดใน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
1. วัดบัวแก้วเกษร ม. 3 บ้านคลองระแหง ตำบลระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
2. วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ม. 9 ถนนกรุงเทพ-บ้านแพน ตำบลระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
3. วัดบัวขวัญ ม. 3 บ้านบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
4. วัดลาดหลุมแก้ว ม. 1 บ้านลาดหลุมแก้ว ตำบลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
5. วัดสุทธาวาส ม. 4 บ้านบางสะแก ตำบลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
6. วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร ม. 5 บ้านคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
7. วัดจันทาราม ม. 1 บ้านคลองเตย ตำบลคูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
8. วัดสุวรรณจินดาราม ม. 6 ถนนธนะรัชต์ ตำบลคูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
9. วัดบ่อทอง ม. 2 ถนนสุนทรธรรมทัต ตำบลคูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
10. วัดทองสะอาด ม. 2 คลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
11. วัดเจดีย์หอย ม. 4 บ้านเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
12. วัดบ่อเงิน ม. 1 ตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
13. วัดลำมหาเมฆ ม. 5 ตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
14. วัดเนกขัมมาราม ม. 2 บ้านเนกขัมมาราม ตำบลหน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
15. วัดหน้าไม้ ม. 5 บ้านหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

รายชื่อ-ที่อยู่-วัดใน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
1. วัดซอยสามัคคี ม. 8 บ้านซอยสามัคคี ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
2. วัดประยูรธรรมาราม ม. 8 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิเชียร ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
3. วัดโพสพผลเจริญ ม. 4 คลองหกสายขวาล่าง ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
4. วัดฟ้าคราม ม.5 ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
5. วัดลาดสนุ่น ม. 7 บ้านลาดสนุ่น คลองซอยสายที่ 1 ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
6. วัดสายไหม ม. 3 บ้านสายไหม ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
7. วัดกลางคลองสี่ ม. 5 บ้านคลองสี่สายกลาง ตำบลลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
8. วัดคลองชัน ม. 3 บ้านปากคลองชัน ตำบลลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
9. วัดเกตุประภา ม. 9 คลองหก ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
10. วัดแจ้งลำหิน ม. 18 บ้านคันคลองหกวาฝั่งใต้สายกลาง ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
11. วัดนังคัลจันตรี ม. 5 บ้านคลองเจ็ด ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
12. วัดประชุมราษฎร์ ม. 11 บ้านปากคลองหก ถนนสายลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
13. วัดปัญจทายิกาวาส ม. 13 คลองซอยที่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
14. วัดราษฎร์ศรัทธาราม ม. 4 บ้านคลองเจ็ดสายกลาง ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
15. วัดใหม่คลองเจ็ด ม. 1 บ้านคลองสิบสายกลาง ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
16. วัดดอนใหญ่ ม. 9 บ้านคลองแปด ตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
17. วัดธัญญะผล ม.5 บ้านปากคลองแปด ตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
18. วัดลานนา ม. 2 คลองซอยที่ 9 ตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
19. วัดสมุหราษฎร์บำรุง ม. 1 คลองซอยที่ 9 ตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
20. วัดทศทิศาราม ม. 2 คลองซอยที่สิบเอ็ดสายกลาง ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
21. วัดทำเลทอง ม. 17 บ้านคลองสิบ ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
22. วัดพิรุณศาสตร์ ม. 4 คลองซอยที่ 10 สายกลาง ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
23. วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ม. 11 บ้านคลองแก้ว ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
24. วัดอดิศร ม. 1 คลองซอยที่สิบเอ็ดสายกลาง ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
25. วัดชัยมังคลาราม ม. 14 คลองสิบสอง ตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
26. วัดพืชอุดม ม.9 บ้านคลองสิบสองสายหกวา ตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
27. วัดมงคลรัตน์ ม. 11 คลองสิบสองสายกลาง ตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
28. วัดโสภณาราม ม. 9 คลองซอยที่สิบสองสายกลาง ตำบลบึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
29. วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ ม. 6 คลองสิบสามสายกลาง ตำบลพืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

รายชื่อ-ที่อยู่-วัดใน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
1. วัดจันทน์กะพ้อ ม. 3 บ้านตากแดด ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160
2. วัดดอกไม้ ม. 9 บ้านเกาะใหม่ ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160
3. วัดบางเตยกลาง ม. 9 บ้านคลองบางเตย ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160
4. วัดบางเตยนอก ม. 9 บ้านบางเตย ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160
5. วัดบางเตยใน ม. 7 บ้านคลองบางเตย ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160
6. วัดเจดีย์ทอง ม. 1 บ้านเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี 12160
7. วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม ม. 2 บ้านคลองสระ ตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี 12160
8. วัดสหราษฎร์บำรุง ม. 8 ถนนสามโคก ตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี 12160
9. วัดสามัคคียาราม ม. 4 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี 12160
10. วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ม. 4 บ้านโพธิ์ ตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี 12160
11. วัดแจ้ง ม. 4 ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160
12. วัดตำหนัก ม. 1 ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160
13. วัดสะแก ม. 2 ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160
14. วัดสามโคก ม. 2 บ้านคลองเกาะปิ้น ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160
15. วัดสิงห์ ม. 2 บ้านสามโคก ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160
16. วัดไก่เตี้ย ม. 1 ตำบลกระแซง สามโคก ปทุมธานี 12160
17. วัดชัยสิทธาวาส ม. 3 บ้านคลองชาวเหนือ ตำบลกระแซง สามโคก ปทุมธานี 12160
18. วัดบางนา ม. 1 บ้านคลองบางนา ตำบลบางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 12160
19. วัดตระพัง ม. 5 บ้านเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 12160
20. วัดบัวหลวง ม. 3 คลองอ้อม ตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 12160
21. วัดบ้านพร้าวนอก ม. 6 ปากคลองบ้านพร้าว ตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 12160
22. วัดบ้านพร้าวใน ม. 5 บ้านพร้าว ตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 12160
23. วัดถั่วทอง ม. 3 บ้านถั่ว ตำบลบ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 12160
24. วัดบัวทอง ม. 1 บ้านทางเกวียน ตำบลบ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 12160
25. วัดปทุมทอง ม. 1 บ้านปทุม ตำบลบ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 12160
26. วัดป่างิ้ว ม. 3 บ้านป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 12160
27. วัดไผ่ล้อม ม. 5 บ้านไผ่ล้อม ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 12160
28. วัดสวนมะม่วง ม.4 บ้านสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 12160
29. วัดสองพี่น้อง ม. 2 บ้านสองพี่น้อง ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 12160
30. วัดอัมพุวราราม ม. 5 บ้านสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 12160
31. วัดโกเมศรัตนาราม ม.5 ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 12160
32. วัดคลองขุด ม.4 บ้านคลองขุด ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 12160
33. วัดพลับสุทธาวาส ม. 5 บ้านวัง ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 12160
34. วัดเมตารางค์ ม. 3 บ้านเมตารางค์ ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 12160
35. วัดศาลาแดงเหนือ ม. 2 บ้านศาลาแดง ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 12160
36. วัดกร่าง ม. 1 บ้านกร่าง ตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 12160
37. วัดเชิงท่า ม. 3 บ้านบางกระบือ ตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 12160
38. วัดโบสถ์ ม. 1 ตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 12160
39. วัดมหิงษาราม ม.2 บางกระบือ ตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 12160
40. วัดท้ายเกาะ ม. 2 ถนนสามโคก-บางไทร ตำบลท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 12160

รายชื่อ-ที่อยู่-วัดใน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
1. วัดบึงบาประภาสะวัต ม. 5 บ้านคลองสิน ตำบลบึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170
2. วัดแสงมณี ม. 3 ตำบลบึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170
3. วัดคลองเก้า ม. 1 บ้านคลองเก้า ตำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 12170
4. วัดบึงบอน ม. 3 บ้านคลองแปด ตำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 12170
5. วัดพวงแก้ว ม.5 บ้านคลองแปด ตำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 12170
6. วัดศรีสโมสร ม. 8 บ้านคลองเจ็ด ตำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 12170
7. วัดจุฬาจินดาราม ม. 6 บ้านคลองเก้า ตำบลบึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 12170
8. วัดเจริญบุญ ม. 4 บ้านคลองสิบ ตำบลบึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 12170
9. วัดบึงกาสาม ม. 6 บ้านคลองซอยที่ 9 ตำบลบึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 12170
10. วัดราษฎร์บำรุง ม. 5 บ้านคลองสิบ ตำบลบึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 12170
11. วัดศรีคัคณางค์ ม. 3 บ้านศรีคัคณางค์ ตำบลบึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
12. วัดสอนดีศรีเจริญ ม. 10 บ้านคลองเจ็ด ตำบลบึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
13. วัดสุขปุณฑริการาม ม. 5 บ้านคลองแปด ตำบลบึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
14. วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ม. 6 บ้านคลองสิบสาม ตำบลหนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170
15. วัดโปรยฝน ม. 12 บ้านคลองสิบเอ็ด ตำบลหนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170
16. วัดสุนทริการาม ม. 8 บ้านคลองสิบสอง ตำบลหนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170
17. วัดปทุมนายก ม. 12 บ้านคลองสิบสี่ ตำบลศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
18. วัดจตุพิธวราวาส ม. 8 บ้านคลองสิบเอ็ด ตำบลนพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
19. วัดนพรัตนาราม ม. 6 บ้านคลอง 12 ตำบลนพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, ชั้น 2+ และ 3+, ชั้น 3

ทางเลือกใหม่ของการทำประกันภัย SILKSPAN เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543 ภายใต้การการกำกับดูแลของ บริษัทฯ เน้นการให้คำปรึกษาที่เป็นกลางและยึดประโยชน์ สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 1,000,000 รายตั้งแต่ปี 2543

ให้คุณมากกว่า คลิกดูรายละเอียด


ให้คุณมากกว่า
รวดเร็ว
รวดเร็วคำนวณเปรียบเทียบเบี้ยกว่า
20 บริษัทประกันใน 30 วินาที
คุ้มค่ากว่า
คุ้มค่ากว่าฟรี บริการช่วยรถฉุกเฉิน
24 ชม. ,รถใช้ระหว่างซ่อม/ค่าเดินทาง
ประหยัดกว่า
ประหยัดกว่าผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิต
นานสูงสุด 10 เดือน
สะดวก
สะดวกสั่งซื้อออนไลน์ในราคาพิเศษสุด*
พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล**
มั่นใจ
มั่นใจรับประกันคืนเงิน 100%
หากเจอที่อื่นถูกกว่า
Email Alert
Email Alertแจ้งเตือน ต่ออายุประกันรถ
พ.ร.บ. - ต่อทะเบียนล่วงหน้า ฟรี
*บางกรมธรรม์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ **ชำระสดลด 5% หรือผ่อน 0% นาน 10 เดือน ***เฉพาะประกันประเภท 5


pathumthani2go in association with agoda.com
AGODA ® is a registered trademark of AGIP LLC, used under license by Agoda Company Pte. Ltd.
Agoda is part of priceline(NASDAQ:PCLN)
Copyright © 2010 All Rights Reserved
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -