เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือจองโรงแรม
ตรวจสอบราคาตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ - จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
 

นาฬิกาอัจฉริยะสำหรับเด็ก POMO Kids Watch รุ่น KT01S สี Pumpkin orange


นาฬิกา POMO Kids Watch รุ่น KT01S สี Pumpkin orange
 

   


 
POMO KIDS APPLICATION
FOR IOS AND ANDROID USERS

After downloading the POMO Kids application developed by Engager, you can designate the child's activity area on the map (such as school, entertaining park, book store home etc) Once the child get out of the parent's smart phone will get the alarm and they will catch the child's activity area.
POMO KIDS แอปพลิเคชัน
สำหรับผู้ใช้ iOS และ Android

หลังจากดาวน์โหลดแอพลิเคชันเด็ก POMO พัฒนาโดย Engager คุณสามารถกำหนดพื้นที่กิจกรรมของเด็กบนแผนที่ (เช่นโรงเรียนสวนความบันเทิงหนังสือร้านค้าที่บ้าน ฯลฯ ) เมื่อเด็กได้รับจากมาร์ทโฟนของผู้ปกครองจะได้รับการเตือนภัยและพวกเขาจะ จับพื้นที่กิจกรรมของเด็ก


SMART LOCATOR
AN OUTSTANDING TECHNOLOGICAL BLEND OF GPS, GSM AND WI-FI

For your children's security and safety, POMO Kids Watch allows you to see where your children are in real time, with an outstanding technological blend of GPS, GSM and Wi-Fi. The multiple accounts are also available for creating.
ติดตามตำแหน่งอัจฉริยะ
เทคโนโลยีที่โดดเด่นผสมผสานของจีพีเอส, GSM และ Wi-Fi

เพื่อความปลอดภัยของเด็กและความปลอดภัย POMO เด็กดูช่วยให้คุณสามารถที่จะดูว่าเด็กของคุณในเวลาจริงที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีที่โดดเด่นของจีพีเอส, GSM และ Wi-Fi บัญชีหลายนอกจากนี้ยังมีการสร้างSAFE ZONE
DESIGNATING YOUR CHILDREN’S COMMON AREAS

After downloading the POMO Kids App, you will be allowed to designate your children’s common areas (e.g. school, park, their friends’ house, etc.). With out any worries, you will be notified, as the alarm will ring immediately on your smart phone, once they are not in their common areas.
พื้นที่ปลอดภัย
การกำหนดพื้นที่ปลอดภัย (Safety area)

หลังจากดาวน์โหลด POMO เด็ก App คุณจะได้รับอนุญาตให้กำหนดพื้นที่ที่พบบ่อยของเด็ก ๆ (เช่นโรงเรียนสวนสาธารณะบ้านเพื่อนของพวกเขาและอื่น ๆ ) ที่มีออกมาไม่ต้องกังวลใด ๆ ที่คุณจะได้รับแจ้งเป็นสัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นทันทีบนโทรศัพท์สมาร์ทของคุณเมื่อพวกเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่พบบ่อยของพวกเขาEMERGENCY
KEEPING YOUR CHILDREN SAFE AND SOUND

In the event of an emergency, your children can call for help by pressing the SOS button on their POMO Kids Watch, holding for 3 seconds to initiate the Emergency Mode.

What does the ‘Emergency Mode’ help?
1.  Once entering the Emergency Mode, the automatic instant updates of your children’s current location will be messaged to all chosen contact numbers every minute until the emergency mode is canceled.
2.  The POMO Kids Watch will automatically make a call to the primary account holder, in case if there is no answer, the POMO Kids Watch will continually dial first 3 numbers until the call is successfully made.
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การรักษาเด็กของคุณปลอดภัยและเสียง

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่บุตรหลานของคุณสามารถโทรขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่ม SOS ดูเด็กของพวกเขา POMO ถือ 3 วินาทีที่จะเริ่มต้นโหมดฉุกเฉิน

'โหมดฉุกเฉิน'?
1. เมื่อเข้าสู่โหมดฉุกเฉินการปรับปรุงทันทีโดยอัตโนมัติจากตำแหน่งปัจจุบันของเด็ก ๆ จะได้รับการ messaged หมายเลขติดต่อที่เลือกทุกทุกนาทีจนโหมดฉุกเฉินจะถูกยกเลิก
2. นาฬิกาเด็ก POMO โดยอัตโนมัติจะทำให้การเรียกร้องให้ผู้ถือบัญชีหลักในกรณีถ้ามีไม่มีคำตอบเด็ก POMO ชมอย่างต่อเนื่องจะกด 3 อันดับแรกจนกระทั่งสายที่ทำประสบความสำเร็จ

VOICE CALLING
MAKING AND RECEIVING PHONE CALLS

With the POMO Kids App, you can specify eight chosen incoming calls, and three trusted outgoing calls with the touch of button for the safety of your children. As we promised, it’s that simple.
การเรียกสายเข้า
ทำและรับสายโทรศัพท์

ด้วย POMO เด็ก App คุณสามารถระบุได้รับการแต่งตั้งแปดสายเรียกเข้าและสามการโทรออกที่เชื่อถือได้ด้วยการสัมผัสของปุ่มเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของคุณ ในฐานะที่เราสัญญาว่ามันง่าย
VOICE MASSAGING
SENDING SHORT MESSAGE TO YOUR CHILDREN

You can easily send a short voice message (up to15 seconds) to your children’s POMO Kids Watch without making a single phone call.
ส่งเสียงสั่น
ส่งข้อความสั้นของเด็ก

คุณสามารถส่งข้อความเสียงสั้น (เพิ่มขึ้นถึง 15 วินาที) เพื่อเด็กของคุณดู POMO เด็กโดยไม่ต้องทำโทรเพียงครั้งเดียว

WATCH FALL-OFF ALARM
ALERT! ALERT! THE WATCH HAS BEEN TAKEN OFF!

With the installed POMO Kids App, you can ensure that your children are safe and secured. Once your children’s watch has been taken off or fell off, you will be notified through your smart phone.
นาฬิกา FALL-OFF ALARM
ALERT! ALERT! นาฬิกาที่ได้รับการดำเนินการออก!

ด้วยการติดตั้ง POMO เด็ก App คุณสามารถมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของคุณมีความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย เมื่อนาฬิกาของเด็ก ๆ ได้รับการดำเนินการปิดหรือลดลงปิดคุณจะได้รับแจ้งผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทของคุณ 
ACCIDENT REPORT
AVOIDING A RISK OF HARM

The security and safety of your children is the heart of POMO Kids Watch, the installed application on your smart phone will notify you if there’s a risk of harm to your children (e.g. over-exercise).

รายงานอุบัติเหตุ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอันตราย

การรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยของบุตรหลานของคุณเป็นหัวใจของ POMO ดูเด็กที่ใช้ติดตั้งบนโทรศัพท์สมาร์ทของคุณจะแจ้งให้คุณทราบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกับเด็กของคุณ (เช่นมากกว่าการออกกำลังกาย)


ANTI-LOST ALARM
NEVER EVER LOSING EACH OTHER…

Avoiding your anxiety with this feature while traveling with your children, the watch will be connected with your smart phone via Bluetooth, you will be notified once your children are 5-10 meters away from you.
ANTI-LOST เตือนภัย
ไม่เคยสูญเสียแต่ละอื่น ๆ…

หลีกเลี่ยงความวิตกกังวลของคุณด้วยคุณสมบัตินี้ในขณะที่เดินทางไปพร้อมกับลูก ๆ ของคุณดูจะได้รับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโทรศัพท์ของคุณผ่านทางบลูทู ธ , คุณจะได้รับการแจ้งเตือนครั้งเดียวเด็กของคุณ 5-10 เมตรออกไปจากคุณ
PEDOMETER
COUNTING EVERY STEP OF YOUR CHILDREN

Healthy children are happy children, you can keep your children healthy by the help of POMO Kids Watch. The pedometer counts each step that your children make, you can ensure they will grow healthier and happier.
เครื่องติดตามตัว
นับขั้นตอนของเด็กของคุณทุกคน

เด็กมีสุขภาพดีมีเด็กมีความสุข, คุณสามารถให้บุตรหลานของคุณมีสุขภาพดีโดยความช่วยเหลือของ POMO ดูเด็ก pedometer นับขั้นตอนที่ลูก ๆ ของคุณให้แต่ละท่านสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะเติบโตมีสุขภาพดีและมีความสุข
MOSQUITO REPELLENT
AVOIDING MOSQUITO BITES

The most effective way to avoid mosquito bites is wearing POMO Kids Watch without using any chemical repellents, it is safe and good for your children’s health. POMO Kids watch creates an anti-mosquito sound in a range of 16 kHz to 20 kHz.
เครื่องกันยุงกัด
หลีกเลี่ยงการถูกยุงกัด

วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดสวมนาฬิกาข้อมือเด็ก POMO โดยไม่ต้องใช้สารเคมีใด ๆ ไล่มันมีความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของเด็ก ๆ POMO นาฬิกาเด็กสร้างเสียงป้องกันยุงในช่วง 16 เฮิร์ทซ์ไปยัง 20 เฮิร์ทซ์ข้อมูลสินค้า (Specification)
TYPE
 • GPS Tracker
USE
 • Hand Held
SCREEN SIZE
 • 0.66 inch
 • resolution: 64*48 connected via BTB
FUNCTION
 • Bluetooth-enabled, GPS/AGPS
COMMUNICA TION
 • Interactive Call
TRACKING
 • GPS/AGPS
MONITORING
 • Support
RF BRAND
 • GSM850/900/1800/1900MHz
MEMORY
 • 32MB ROM and 32MB RAM, on support outside storage
BATTERY
 • 400MAH, stand-by time lasts for 100 hours, gel polymer battery, non-movable
อุปกรณ์ภายในกล่อง
  POMO Kids Watch KT01S
  Quick Start Guide
  Power Adapter
  POMO USB cable
รับประกัน (Warranty)
 • 1 year
ศูนย์บริการ (Service Center)
 • Pomo House Co.,Ltd
 • Telephone: 02-714-3921
 • Open House: Mon.-Fri. 10.00-19.00
 • Email: info@pomohouse.com
 • Service Support
 • IT Zeer IShopping Complex
 • Address: GA 079 G Floor. Phaholyothin rd.,
 • Kokot Lamlukeka
 • Phatumtani 12130
 • Telephone: 02-992-6241
 • Fax: 02-992-6414
 • Opening Hours: Every day 11.00 - 19.00
สรุปการใช้งาน POMO Kids Watch 
หลังจากได้ทดลองใช้งานแล้ว POMO Kids Watch นับว่าเป็นนาฬิกาข้อมือสำหรับเด็กที่มีความสามารถเกินตัวเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะใช้เป็นโทรศัพท์ที่สื่อสารกันได้แล้ว ยังมีระบบติดตามพิกัดที่อยู่และการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ไปยังผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีฟังก์ชั่นมากมายที่ช่วยดูแลและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กได้จริง ทำให้ผู้ปกครองทุกคนสบายใจได้เลยว่า เด็กๆ จะปลอดภัยและไม่หายไปไหนอย่างแน่นอน
ข้อดี
 • ระบบ GPS สามารถบอกตำแหน่งที่อยู่ของนาฬิกาได้อย่างแม่นยำ
 • สามารถส่งข้อความเสียง และการแจ้งเตือนต่างๆ ถึงกันได้อย่างรวดเร็ว
 • ดูแลและควบคุมการใช้งานผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้อย่างสะดวก
 • กำหนดขอบเขตพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆ ได้
 • ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสำหรับเด็ก
 • มีเซนเซอร์ใต้ตัวเรือนนาฬิกาในการแจ้งเตือนฉุกเฉิน เมื่อนาฬิากาถูกดึงหรือหลุดออกจากข้อมือเด็ก
 • มีน้ำหนักเบา สวมใส่ได้สบาย
ข้อสังเกต
 • สำหรับเด็กที่มีข้อมือเล็กมากๆ อาจสวมใส่ได้ไม่พอดี
 • หน้าจอมีขนาดค่อนข้างเล็ก
 • ไม่สามารถกันน้ำได้
ข้อมูลเสริม จาก รีวิว POMO Kids Watch นาฬิกาโทรศัพท์ เพิ่มความปลอดภัยให้เด็ก สร้างความสบายใจให้ผู้ปกครอง
http://review.thaiware.com/840.html

การรับประกัน สินค้า IT / Product Warranty
ก่อนซื้อ !! Check ประกันสินค้ากับศูนย์ต่างๆ ที่นี่


ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, ชั้น 2+ และ 3+, ชั้น 3

ทางเลือกใหม่ของการทำประกันภัย SILKSPAN เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543 ภายใต้การการกำกับดูแลของ บริษัทฯ เน้นการให้คำปรึกษาที่เป็นกลางและยึดประโยชน์ สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 1,000,000 รายตั้งแต่ปี 2543

ให้คุณมากกว่า คลิกดูรายละเอียด


ให้คุณมากกว่า
รวดเร็ว
รวดเร็วคำนวณเปรียบเทียบเบี้ยกว่า
20 บริษัทประกันใน 30 วินาที
คุ้มค่ากว่า
คุ้มค่ากว่าฟรี บริการช่วยรถฉุกเฉิน
24 ชม. ,รถใช้ระหว่างซ่อม/ค่าเดินทาง
ประหยัดกว่า
ประหยัดกว่าผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิต
นานสูงสุด 10 เดือน
สะดวก
สะดวกสั่งซื้อออนไลน์ในราคาพิเศษสุด*
พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล**
มั่นใจ
มั่นใจรับประกันคืนเงิน 100%
หากเจอที่อื่นถูกกว่า
Email Alert
Email Alertแจ้งเตือน ต่ออายุประกันรถ
พ.ร.บ. - ต่อทะเบียนล่วงหน้า ฟรี
*บางกรมธรรม์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ **ชำระสดลด 5% หรือผ่อน 0% นาน 10 เดือน ***เฉพาะประกันประเภท 5


pathumthani2go in association with agoda.com
AGODA ® is a registered trademark of AGIP LLC, used under license by Agoda Company Pte. Ltd.
Agoda is part of priceline(NASDAQ:PCLN)
Copyright © 2010 All Rights Reserved
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -